Akdeniz Üniversitesi

……./……/20...

 

 

T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

 

Yüksekokulunuz ………………..…….Bölümü………………..…….numaralı öğrencisiyim. …..........……tarihinde ....………..….sınavı yapılan ………..……. kodlu ……………………. dersin sınav kağıdımın gözden geçirilerek sınav notunda maddi hata bulunup bulunmadığının tespiti için gereğini arz ederim.

 

 

 

İmza

Adı Soyadı

 

 

 

İkametgâh adresi :

 

 

 

 

Ev Telefon No :

 

GSM No :

 

Email : _____________@_____________

Sayfa Özeti: Sınav İtiraz Dilekçesi

Anahtar Kelimeler:

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

 


ADRES: T.C. Akdeniz Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Fakılar Mah. Bayraktar Cad. 07630 Akseki ANTALYA
TELEFON:
0 242 678 12 55 BELGEÇ: 0 242 678 13 55 E-POSTA: aksekimyo@akdeniz.edu.tr
Dahili: Akademik Personel, İdari Personel