Akdeniz Üniversitesi

Staj Dosyası

T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

UYGULAMA (STAJ) DOSYASI


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

UYGULAMA (STAJ) DOSYASI

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN

 

ADI SOYADI        :………………………………………

NUMARASI          :………………………………………

PROGRAMI          :………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRGÜN ÖĞRETİM:

İKİNCİ ÖĞRETİM :

 

 

 

MY-11

Ek:1


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜDÜRLÜĞÜ

 

UYGULAMA (STAJ) BAŞVURU ÇİZELGESİ

ADI SOYADI                  : ...........................................................................

DOĞUM TARİHİ           : ...........................................................................

DOĞUM YERİ              : ............................................................................

EV TEL NO                   : ...........................................................................

EV ADRESİ                   : ...........................................................................

 

ÖĞRENİM GEÇMİŞİ

MEZUN OLDUĞU LİSE        : ...........................................................................................

MEZUN OLDUĞU DAL       : ...........................................................................................

MEZUNİYET TARİHİ          : ............................................................................................

Daha Önce Uygulama (Staj) Yapmış İse Adresi ve Tarihleri

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bir İşyerinde Çalıştı İse Adresi ve Çalışma Tarihleri

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Yarıyıl İtibarı İle Şu Ana Kadar Aldığı Meslek Derslerinin Adları

I. Yarıyıl                      .............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

II. Yarıyıl        .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III. Yarıyıl       .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. Yarıyıl       .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Diğer  Konular ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

 

Öğrencinin

Adı Soyadı ve İmzası                           Not : Verilen Bilgilerden Öğrenci Sorumludur.

 

 

MY-12

Ek:2

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YERLEŞTİRME KAYIT ÇİZELGESİ

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI                    :…………………………………………….

PROĞRAMI                                                 : ……….…………………………………..

UYGULAMA BAŞ.BİTİŞ TARİHİ           : …..………………../……………………..

İŞVERENİN ADI, ADRESİ                       : …………….……………………………..

İŞYERİ TEL. ve FAKS NUMARASI       :……………………………………………

ÖĞRENCİNİN EV ADRESİ                     : ……………………………………………

ÖĞRENCİNİN TEL NO.                           : ..................................................................

Öğrenciyi Denetim Sırasında İlişki Kurulacak Kişilerin Adları, Unvanları ve Görevlerini Belirtiniz.

1- ....................................................................................................................................

2- ...................................................................................................................................

3- ...................................................................................................................................

İşveren Veya Sorumlu                                                         Öğrencinin

Kişinin Onayı                                                        Adı Soyadı ve İmzası

Not :

Öğrencinin uygulama yapacağı iş yerinin bulunduğu yer ile ilgili ayrıntılı ulaşım adresi (toplu taşıma, otomobille ulaşım dahil) yerleştirme kayıt formu ile birlikte, öğrenci işyerinde uygulamasına başladıktan itibaren 7 gün içinde Yüksekokulda olacak şekilde Yüksekokula iadeli-taahhütlü olarak postalanmalı  veya kargo ile gönderilmelidir. Aksi taktirde denetçi öğretim elemanının öğrenciyi denetlemesi mümkün olmayacak ve öğrencinin uygulama çalışması geçersiz olacaktır.

 

 

MY-13

Ek: 3

Form No: 5(Denetçi Öğretim Elemanı tarafından doldurulacaktır.)

Dolduran Öğretim. Ele. Adı-Soyadı          :           …………………………………………………

Öğrencinin Adı-Soyadı                              :           ……………………………………………………

İşyerinin Adı                                              :           ……………………………………………………

Uygulama Amirinin Adı-Soyadı               :           ……………………………………………………

Öğrencinin Çalıştığı Bölüm                       :           ……………………………………………………

Öğrencinin Yaptığı İş                                :           ……………………………………………………

Çalışma Şekli (Bireysel-Grup)                  :           ……………………………………………………

Denetçi Öğretim Elemanı

Adı Soyadı                                                      Değerlendirme Tarihi                            İmza

1. ………………………………………….      ……………………….          ………………..………

2. ………………………………………….      ……………………….          ………………..………

3. ………………………………………….      ……………………….          ………………..………

Değerlendirme Tablosu

Özellikler

Değerlendirme

Çok İyi

(100-85)

İyi

(84-65)

Orta

(64-39)

Geçer

(40-30)

Olumsuz

(0-29)

İşe İlgi

 

 

 

 

 

İşin Tanımlanması

 

 

 

 

 

Alet Teçhizat Kullanma Yeteneği

 

 

 

 

 

Algılama Gücü

 

 

 

 

 

Sorumluluk Duygusu

 

 

 

 

 

Çalışma Hızı

 

 

 

 

 

Uygun ve Yeteri Kadar Malz. Kull. Becerisi

 

 

 

 

 

Zaman/Verimli Kullanma

 

 

 

 

 

Problem Çözebilme Yeteneği

 

 

 

 

 

İletişim Kurma

 

 

 

 

 

Kurallara Uyma

 

 

 

 

 

Genel Değerlendirme

 

 

 

 

 

İmza:

* Değerlendirme Kısmını; Çok iyi (A), İyi (B), Orta (C), Zayıf (D), Olumsuz (E) şeklinde kodlayınız.

 

MY-14

Ek:4

Form No: 6 (Uygulama yaptıran İşyeri tarafından doldurulacaktır.)

Formu Düzenleyen

Kamu Kurum veya İşyerinin                :           ……………………………………………………

Adresi                                                   :           ……………………………………………………

Telefon No                                           :           ……………………………………………………

Faks No                                                :           ……………………………………………………

E-İleti                                                   :           ……………………………………………………

Uygulamayla İlgili Yetkili Kişinin

Adı Soyadı – Unvanı                            :           ……………………………………………………

Değerlendirme Tablosu

MYO’ları

Staj Bilgileri

…..……

MYO

…..……

MYO

…..……

MYO

…..……

MYO

…..……

MYO

Staj Kontenjanı

 

 

 

 

 

Stajı Tamamlayanlar

 

 

 

 

 

Staja Gelemeyenler(*)

 

 

 

 

 

Geçerli Mazeretle Staja Gelemeyenler(*)

 

 

 

 

 

Stajı Bırakanlar(*)

 

 

 

 

 

Hastalık Nedeniyle Stajı Bırakanlar(*)

 

 

 

 

 

Disiplinsizlik Nedeniyle Stajına Son Verilenler(*)

 

 

 

 

 

Kaza Geçirenler(*)

 

 

 

 

 

Kaza Sonucu Sakatlık

 

 

 

 

 

Kaza Sonucu Ölenler

 

 

 

 

 

(*) Bu bölümlerde ilgili stajyerlerin ad-soyadları ve staj dalları ayrıca listelenecektir.

Adı Soyadı :………………………..                         İmza:

 

 

 

MY-15

 

Ek:5

Form No: 7 (Uygulama yaptıran işyeri tarafından doldurulacaktır.)

Öğrencinin                                                                     İşyerinin

Adı-Soyadı       :………………………………….        Adı       : ………………………………….

Staj Dalı           :………………………………….        Adresi  : …………………………………

Staj Süresi       :………………………………….         E-İleti  : ………………………………….

Staj Başlama-Bitiş

Tarihleri :………………………………….…             Faks No: ………………………………….

Eş güdüm. Öğr. Elemanı:                                               Eğitici Personelin:

Adı-Soyadı       :………………………………….        Adı-Soyadı: ……………………………….

Sayın İşyeri Yetkilisi,

İşyerinizde uygulama ve endüstriye dayalı öğretim programı kapsamında süresini tamamlayan öğrencinin bilgi, beceri ve uygulamadan yararlanma derecesini ve ilişkileri ile davranışlarının niteliklerini belirleyebilmek için aşağıdaki tabloyu özenle doldurunuz.

Değerlendirme Tablosu

Özellikler

Değerlendirme

Çok İyi

(100-85)

İyi

(84-65)

Orta

(64-39)

Geçer

(40-30)

Olumsuz

(0-29)

İşe İlgi

 

 

 

 

 

İşin Tanımlanması

 

 

 

 

 

Alet Teçhizat Kullanma Yeteneği

 

 

 

 

 

Algılama Gücü

 

 

 

 

 

Sorumluluk Duygusu

 

 

 

 

 

Çalışma Hızı

 

 

 

 

 

Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme Kullanma Becerisi

 

 

 

 

 

Zaman/Verimli Kullanma

 

 

 

 

 

Problem Çözebilme Yeteneği

 

 

 

 

 

İletişim Kurma

 

 

 

 

 

Kurallara Uyma

 

 

 

 

 

Genel Değerlendirme

 

 

 

 

 

Grup Çalışmasına Yatkınlığı

 

 

 

 

 

Kendisini Geliştirme İsteği

 

 

 

 

 

Adı Soyadı :………………………..

İmza

* Değerlendirme Kısmını; Çok iyi (A), İyi (B), Orta (C), Zayıf (D), Olumsuz (E) şeklinde kodlayınız

MY-16

 

T.C.                                                   Ek:6

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞYERİNDE DEVAM DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE

Öğrencinin Adı Soyadı:.....................................................................

İşyerinin Adı            :.....................................................................

S.No.

Tarih

Tam gün

Yarım Gün

Çalıştığı Kısım

Bölüm

Yapılan İş

İşyeri İlgilisinin

İmzası

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

MY-17

Ek:7

Sayfa No: .....................

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMA (STAJ) DOSYASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma Tarihi

 

Bölüm Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

Çalıştığı Bölüm

 

   
 
 
MY-18
 
 

T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

(EK-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM UYGULAMA (STAJ) KURULU DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

 

YIL: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖRÜŞLER

AĞIRLIK

PUANLAR

UYGULAMA (STAJ) RAPORU

 

%40

 

İŞVERENİN RAPORU

 

%30

 

PROGRAM KURULU
DEĞERLENDİRMESİ

 

%30

 

 

 

 

 

 

SAPTANAN BAŞARI NOTU       :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staj Program Kurulu Başkanı

Üye                                                  Üye

(Program Koordinatörü)

Adı Soyadı                                        Adı Soyadı

 

İmza                                                   İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Öğrencinin Stajda başarılı olabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekmektedir

 
 
 
MY-19
 
 
 

T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

(EK-9)

 

 

 

 

UYGULAMA (STAJ) RAPOR DOSYASI

 

 

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI         :

…………   -   …………

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN

 

 

 

Adı Soyadı

:

Yüksekokul No

:

Programı

:

Sınıfı

:

 

 

 

 

STAJ YAPILAN İŞYERİNİN

 

 

 

Adı

:

Adresi

:

Telefonu

:

E-ileti adresi

:

 

 

 

 

 

 

(………..) Sayfa ve eklerden oluşan bu Rapor Dosyası öğrenciniz tarafından işyerimizdeki

çalışma süresi içinde hazırlanmıştır.

 

 

 

 

İŞYERİ İLGİLİ VE YETKİLİSİ

 

 

 

 

Adı Soyadı: …………………………………….              Ünvanı: …………………………

İmzası       : …………………….                        Mühür                Tarih:……./……./…………

 

 

 

 

 

 

 

MY-20

TC.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMA (STAJ) EK FORMLARI

 

 

 
 
EK NO   EK ADI                                                              AÇIKLAMA
 
EK 1    Uygulama Başvuru çizelgesi                   Öğrenci tarafından doldurulacak                 
                                                                             Program eşgüdüm Bşk.da kalacak
 
EK 2    Yerleştirme Kayıt Formu                        Öğrenci dosyasında kalacak.
            (2 Kopya)                                                Öğrenci uygulamasına başladıktan sonra
 işyeri tarafından 1 hafta  içinde okula                           gönderilecek. 
                                                                             Bir kopyası Okul-İşyeri Staj
                                                                              Eş güdüm Bşk.ına teslim edilecek. 
 
EK 3    Denetçi Raporu                                       Dosyada kalacak. Denetçi öğretim
                                                                            elemanı tarafından doldurulacak.
 
EK 4    İşyeri Uygulama Raporu                         Dosyada kalacak işyeri 
                                                                            tarafından doldurulacak.
 
EK 5    Değerlendirme Raporu                           İşyerine teslim edilecek. Bir 
            (2 Kopya)                                                kopyası işyeri tarafından okula(gizli)
                                                                            gönderilecek, bir kopyası işyerinde
                                                                            kalacak.
 
Ek 6    Devam Durumu                                       Öğrenci Dosyasında kalacak. Uygulama 
                                                                            süresince doldurulacak. (Cumartesi
                                              günleri de çalışılıyorsa işyerinden
                                                                             Müdürlüğe hitaben yazılmış bir 
                                                                             Yazı ile bu bildirilmelidir.)
 
                                                                                                  
Ek 7    Uygulama Rapor Formu                          Öğrenci staj Raporunu, bu formu 
                                                                            çoğaltarak yazacak, işyeri 
                                                                            tarafından onaylanacak.
 
EK 8    Program Uygulama Kurulu                     Staj Raporu Kapağı olarak 
                                                                            Doldurularak işyeri yetkilisine
                                                                            İmzalatılıp Yüksekokula raporla 
                                                                            Birlikte teslim edilecek. 
                                                                                    
EK 9    Rapor Dosya Kapağı                              Öğrenci dosyasında kalacak. 
                                                                             
                                                                            Staj Değerlendirme Formu
                                                                                           sonrası ilgili program dolduracak.  
 
 
MY-21

 

 

RAPOR DOSYASI HAZIRLANIRKEN İZLENECEK SIRA

 

A: Raporu yazarken uyulacak standartlar:

1-     Rapor, A4 formundaki (EK 7) kağıtlara yazılacaktır.

2-     Rapor, TSE Teknik Resim Norm Yazı kurallarına göre, tükenmez kalem veya bilgisayar ortamında yazılacaktır.

3-     Başlıklar sayfa ortalarına gelecek şekilde büyük harflerle alt başlıklar ise küçük harflerle yazılacak ve altları çizilecektir.

4-     Resimler, Şemalar,  TSE Teknik Resim Çizim kurallarına uygun olarak çizilecektir. Bina planlarının Bilgisayarda ya da rapido ile çizilmesi tercih edilmelidir.

 

B: Rapor  Dosya’da bulunacak bilgi ve belgeler:

1-     Raporun başına, konu başlıklarını ve bulunduğu sayfa numaralarını gösterir “İÇİNDEKİLER” sayfası konacaktır.

 

2-     Rapora Staj’ın yapıldığı kuruluşun;

a)      Adı ve Adresi,

b)      Organizasyon Şeması,

c)      Çalıştırdığı mühendis, tekniker, teknisyen, ustabaşı, kalifiye, düz işçi, yönetici ve memur sayısı,

d)      Asıl üretim ve çalışma konusu

e)      Kısa tarihçesi, yazılı olarak konacaktır.

 

3-     Giriş:

Raporun giriş kısmında Staj çalışmalarının amacı ve konuları ana çizgiler halinde açıklanacaktır.

 

4-     Raporun kendisi:

Bu kısımda Staj’ını tamamlayan öğrenciler; Rapor Dosyası ile birlikte kendilerine verilen çalışma programlarını esas tutarak, bulunduğu işyerinde inceledikleri ve yaptıkları her işi ayrıntılı olarak yazacaklar, çizilen resimleri, tabloları, formları ve çeşitli verileri de rapor içinde uygun yerlere veya ekinde ve belirli bir sıra içinde bulunduracaklardır.

 

5-     Özet sonuç:

Öğrenci Staj süresi içinde edindiği bilgileri, kazandığı becerileri dikkate alarak Yönetmeliğin ve kendisine verilen çalışma raporunun baş tarafında belirtilen amaçlara ne dereceye kadar ulaştığı, yapıcı önerilerini de katarak açık ve kesin ifadelerle özetleyecektir.

 

6-     Tamamlanan Rapor Dosyasının ilgili dökümanları ve kapağı işyerinden ayrılmadan önce iş yerinin en yetkilisine götürülerek imzalatılıp mühürlettirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY-22

Sayfa Özeti: Staj Dosyası

Anahtar Kelimeler:

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

 


ADRES: T.C. Akdeniz Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Fakılar Mah. Bayraktar Cad. 07630 Akseki ANTALYA
TELEFON:
0 242 678 12 55 BELGEÇ: 0 242 678 13 55 E-POSTA: aksekimyo@akdeniz.edu.tr
Dahili: Akademik Personel, İdari Personel